L'informem que les seves dades identificatives i les contingudes en els correus electrònics i fitxers adjunts poden ser incorporades a les nostres bases de dades amb la finalitat de mantenir relacions professionals i/o comercials i que aquestes seran conservades mentre es mantingui la relació. Si ho desitja, pot exercir el seu dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades i d’altres reconeguts normativament dirigint-se al correu admin@usualdesign.com

Aquest missatge i qualsevol document que porti adjunt, si s’escau, pot ser confidencial i destinat únicament a la persona o entitat a qui ha estat enviat. En cas d’haver rebut aquest correu electrònic per error, es prega la notificació immediata d’aquesta circumstància al seu remitent mitjançant el reenviament a la seva adreça electrònica així com la destrucció del missatge original. No està autoritzat cap altre ús d’aquest correu electrònic pel receptor erroni del mateix.

Responsable: USUAL DESIGN STUDIO